Algemene voorwaarden en privacy

Het overnemen van teksten en/of beeldmateriaal van deze website, geheel of gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is verboden. Alle rechten voorbehouden in de hele wereld.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van de site. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt gebruikt of geraadpleegd.

Privacy

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wij verzamelen op deze site geen persoonsgegevens, behalve wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid een abonnement op Het Beste te nemen.

Indien u daarvoor kiest, zullen de door u opgegeven persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden. Deze automatische verwerking heeft als doel acceptatie en verwerking van bestellingen, bijhouden van statistische gegevens en testen, alsmede het algemene beheer van onze relatie met u als klant, daaronder mede begrepen de promotie van producten en diensten van onze commerciële partners. Uw naam- en adresgegevens kunnen voor direct marketing doeleinden verstrekt worden aan onze partners,tenzij u daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. U heeft steeds het recht van inzage, verbeteren en schrappen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Abonnement

Een abonnement op Het Beste kan op ieder moment van het jaar ingaan. Wij zorgen ervoor dat u kort na de verwerking van uw bestelling het meest recente nummer toegestuurd krijgt.

Voor onze abonnement geldt een “geld-terug-garantie”. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. U krijgt dan het geld terug van de nummers die u nog niet heeft ontvangen.