Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en privacy

Het overnemen van teksten en/of beeldmateriaal van deze website, geheel of gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is verboden. Alle rechten voorbehouden in de hele wereld.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van de site. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt gebruikt of geraadpleegd.

Privacy

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wij verzamelen op deze site geen persoonsgegevens, behalve wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid een abonnement op Het Beste uit Reader’s Digest te nemen.
De door u opgegeven persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) worden automatisch verwerkt door Art Gallery France S.A.S., de uitgever van Het Beste uit Reader’s Digest, gevestigd op Avenue Aristide Briand 191, 94230 Cachan, Frankrijk. Deze automatische verwerking is noodzakelijk om aan onze verplichting tegenover u te voldoen, namelijk het uitleveren van uw bestelde abonnement  op uw adres en aan uzelf gericht.
Als u ons daartoe bij uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen wij ook van uw gegevens gebruik maken om u op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen.
Uw naam- en adresgegevens kunnen – indien wij hiervoor de eerdergenoemde toestemming van u hebben – voor direct marketing doeleinden verstrekt worden aan onze partners. Wij garanderen dat deze partijen volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met uw gegevens om zullen gaan.
U heeft steeds het recht van inzage, verbeteren en schrappen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Om van dit recht gebruik te maken kunt u  telefonisch contact met ons opnemen :  020-2416104 (Nederland) 0380-86231 (België).
Daarnaast heeft u het recht te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking of opslag van uw gegevens door Art Gallery France S.A.S.
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
Voor de afhandeling van uw bestelling en de maandelijke levering van uw magazine werken wij samen met partners binnen de Europese Unie, die volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met uw gegevens om zullen gaan.
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang u abonnee bent van Het Beste uit Reader’s Digest en in elk geval voor drie jaar vanaf de datum waarop uw gegevens bij ons verwerkt zijn.

 

Abonnement

Een abonnement op Het Beste kan op ieder moment van het jaar ingaan. Wij zorgen ervoor dat u kort na de verwerking van uw bestelling het meest recente nummer toegestuurd krijgt.

Voor onze abonnement geldt een “geld-terug-garantie”. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. U krijgt dan het geld terug van de nummers die u nog niet heeft ontvangen.

 

 

Geef een reactie